Създаване на собствен онлайн магазин

Клиентите възприемат онлайн пазаруването! Това е твърдение подкрепено от данните за продажбите на електронна търговия на дребно. До края на четвъртото тримесечие на 2020 г. продажбите на електронна търговия на дребно достигнаха 130 млрд. Долара (коригирани за сезонни колебания), което представляваше близо 10% от общите продажби. Националната федерация за търговия на дребно (НФТ) прогнозира, че […]

Read More